Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τα νέα του Τμήματός μας...

Η Γραμματεία του Τμήματός μας από 31/07/2018 έως και 27-08-2018 θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημερομηνίες:
31/7/2018, 07/08/2018, 14/08/2018 και 21/08/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (announcement.pdf)announcement.pdf 21 kB

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ με την αριθμ. 11/04-06-2018 απόφαση και έχοντας υπόψη την Φ1/192329/Β3/16-12-2013 Υπουργική απόφαση, αποφασίζει η κατάταξη των πτυχιούχων για το Τμήμα να γίνει από επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, Μαθηματικός Λογισμός Ι, Ψηφιακή Σχεδίαση και Τεχνικές Προγραμματισμού.
Ημερομηνίες αιτήσεων για κατάταξη στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ από 1-11-2018 έως 15-11-2018. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών
3. Φωτοτυπία ταυτότητας
Λεπτομέρειες για την διαδικασία - διεξαγωγή των εξετάσεων Θα υπάρξει σε νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (announcement.pdf)announcement.pdf 25 kB

Η Γραμματεία  του  Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ   κατά το διάστημα 27/12/2017 έως 2/1/2018 θα λειτουργήσει στις 28/12/2018, από τις 3/1/2018 θα λειτουργεί κανονικά.

Πρόσκληση στην κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γ.Σ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την μονιμοποίηση μέλους ΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ασφαλείας Δικτύων και Υπολογιστών» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο...

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (invitation.pdf)invitation.pdf 94 kB

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ