Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τα νέα του Τμήματός μας...

Σχετικά με τις εγγραφές στα εργαστήρια τονίζονται τα παρακάτω:
1.    Οι φοιτητές που βρίσκονται σε «λίστα αναμονής» θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθούν τα εργαστήριά τους στα υπάρχοντα τμήματα (έστω και υπεράριθμοι) μέχρι να τοποθετηθούν στα τελικά τμήματα.
2.    Οι φοιτητές που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στα εργαστήρια λόγω προβλήματος των κωδικών τους θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τα εργαστήριά τους στα υπάρχοντα εργαστήρια, αφού ενημερώσουν τον διδάσκοντα για το πρόβλημά τους.
3.    Τονίζεται ότι δικαίωμα «Μόνο εξέταση»,  έχουν μόνο οι φοιτητές για τους οποίους έχει καταχωρηθεί στο παρελθόν  βαθμός στα συγκεκριμένο εργαστήριο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν ξανά το εργαστήριο.


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ