Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το έκτακτο προσωπικό του τμήματος...

Ο Κωνσταντίνος Παξιμάδης είναι Διπλωματούχος και Διδάκτωρ Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Έχει διατελέσει Ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την ανάλυση αλγορίθμων ελέγχου ροής και αποφυγής συμφόρησης σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Έχει δημοσιεύσει 15 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αλγόριθμοι ελέγχου ροής και αποφυγής συμφόρησης σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων,
  • Ανάλυση πολιτικών fairness σε δίκτυα TCP,
  • Δίκτυα Η/Υ,
  • Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες.

Μαθήματα που διδάσκει:

  • Σχεδιασμός & Διαχείριση Δικτύων
  • Προσομοίωση Δικτύων
  • Εργαστήριο Ειδικά Θέματα Δικτύων
  • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Πέμπτη 13:00-15:00 και Παρασκευή 09:00-12:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 2610-220210

 Fax: 2610-620090

 E-mail: kpaximadis (AT) gmail {DOT} com

 Προσωπική Ιστοσελίδα