Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το έκτακτο προσωπικό του τμήματος...

Ο Ιωσηφ Μπόρας είναι Διπλωματούχος και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Έχει διατελέσει Ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την στατιστική μοντελοποίηση σήματος, επεξεργασία ομιλίας και ήχου, επεξεργασία βιοσημάτων, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, μηχανική μάθηση και αναγνώριση προτύπων. Έχει περισσότερες από 70 δημοσιευμένες επισημονικές εργασίες που αναφέρονται σε τουλάχιστον 275 εργασίες τρίτων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • στατιστική μοντελοποίηση σήματος,
  • επεξεργασία ομιλίας και ήχου,
  • επεξεργασία βιοσημάτων,
  • επεξεργασία φυσικής γλώσσας,
  • επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή,
  • μηχανική μάθηση και αναγνώριση προτύπων.

Μαθήματα που διδάσκει:

  • Σήματα και Συστήματα (εργαστήριο)
  • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (εργαστήριο)

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Πέμπτη 13:00-15:00 και Παρασκευή 09:00-12:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26340-38566

 Fax: 26340-29667

 E-mail: iosifmporas (AT) hotmail {DOT} com

 Προσωπική Ιστοσελίδα