Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το έκτακτο προσωπικό του τμήματος...

Ο Απόστολος Φούρναρης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, κατά τα έτη 2008 και 2002 αντίστοιχα.

Είναι Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος και Διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου τμήματος . Έχει επίσης διδάξει ως Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ. 407/80), στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, του Πανεπιστημίου Πατρών, από το 2008. Έχει εργαστεί σαν ερευνητής για 2 έτη (2009-2010) στο ερευνητικό κέντρο της HITACHI Europe SAS στην Sophia Antipolis, France ενώ έχει συνεργαστεί σαν έμπειρος ερευνητής στο εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΠΕΑΕΚ, FLEXINET, VITAL, VITAL++, SECRICOM, TRUDEVICE, CryptoAction, TAcle, CRYPTACUS, WelCOM, ΒΙΣΕΤΑΚ), χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με πληθώρα αρμοδιοτήτων.

Είναι συγγραφέας σε περισσότερες από 44 ερευνητικές εργασίες, δημοσιευμένων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, και έχει συμμετάσχει με κεφάλαια σε 5 βιβλία. Τα αποτελέσματα της έρευνας του έχουν λάβει περισσότερες από 250 αναφορές στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σχεδιασμός Συστημάτων Υλικού για Κρυπτογραφία & Ασφάλεια Υπολογιστών/Δικτύων,
  • Συστήματα Έμπιστης Επεξεργασίας (Trusted Computing systems),
  • Προστασία από επιθέσεις Υλικού,
  • Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων και System on Chip για FPGA.

Μαθήματα που διδάσκει:

  • Ψηφιακή Σχεδίαση (Εργαστήριο)
  • Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα (Εργαστήριο)
  • Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστών (Εργαστήριο)
  • Τυπικές Γλώσσες Σχεδίασης Συστημάτων (Εργαστήριο)

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Τρίτη 10:00 - 12:00 και Τετάρτη 10:00 - 12:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 6310-58472

 Fax: 26340-29667

 E-mail: afournaris (AT) teimes {DOT} gr

 Προσωπική Ιστοσελίδα