Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το έκτακτο προσωπικό του τμήματος...

Ο Ηλίας Ασαρίδης είναι Πτυχιούχος και Διδάκτωρ Γενικης Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Το πεδίο έρευνάς του περιλαμβάνει έρευνα στο πεδίο των μαγνητικών, ηλεκτρονιακών και οπτικών ιδιοτήτων των υλικών. Έχει εμπειρία στο πεδίο των ακτίνων Χ, μετρήσεων VSM και στην ανάλυση φασμάτων Mössbauer. Ήταν τεχνικός υπεύθυνος των εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικής και Επιστήμης Υλικών του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας εργάζεται ως Επιστημονικός/Εργαστηριακός Συνεργάτης από το 2007 όπου έχει διδάξει τα εξής μαθήματα: Λογική Σχεδίαση, Ηλεκτρονική, Φυσική, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, Ασύρματες Δορυφορικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών. Έχει συγγράψει 6 δημοσιεύσεις σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και έχει λάβει μέρος διαφορά συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ασύρματα Δίκτυα,
  • Κινητή Τηλεφωνία,
  • Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών.

Μαθήματα που διδάσκει:

  • Φυσική,
  • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών,
  • Ασύρματες Επικοινωνίες,
  • Οπτικά Δίκτυα Επικοινωνιών.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Δευτέρα 11:00 - 13:00 και Τετάρτη 11:00 - 13:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26310-58478

 Fax: 26340-29667

 E-mail: iasaridis (AT) teimes {DOT} gr, iasaridis (AT) gmail {DOT} com

 Προσωπική Ιστοσελίδα