Υπηρεσίες ΤΕΙ

Δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο Ίδρυμα και την αγορά εργασίας...

Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί ως ιδιαίτερη δομή και φιλοδοξεί να αποτελέσει το δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στο Ίδρυμα και την αγορά εργασίας. Αποτελεί πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠΕΠΘ. Σκοπός του, είναι να διευκολύνει τους αποφοίτους του Ιδρύματος στην εύρεση θέσεων εργασίας και τους τελειόφοιτους στην εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης, στις επιχειρήσεις του νομού και της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, τους βοηθάει με διάφορους τρόπους για την επιτυχημένη είσοδό τους στον χώρο της παραγωγής.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει στους φοιτητές- αποφοίτους είναι:

  • Ενημέρωση για θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης
  • Ενημέρωση για τη Δια βίου εκπαίδευση (Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης).
  • Ενημέρωση για Μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό και κατατάξεις σε τμήματα των Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων.
  • Ενημέρωση για εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, ημερίδες με θέματα που αφορούν στις σπουδές και στην επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών-αποφοίτων.
  • Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και τις επαγγελματικές διεξόδους τους στην αγορά εργασίας.

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Στο Γραφείο Διασύνδεσης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συναντηθούν με τον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και με τη βοήθεια του να διευκολυνθούν σε ζητήματα που έχουν σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στηρίζοντας το στην προσπάθεια του να επιλέξει το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό πεδίο που του ταιριάζει. Με άλλα λόγια, η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας βοηθάει το άτομο να ανακαλύψει τις ιδιαίτερες κλίσεις του, τα ενδιαφέροντα του, τις επαγγελματικές του αξίες και να τα συνδυάσει με τις υπάρχουσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Ατομική Συμβουλευτική

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές κατόπιν συνεννόησης (ραντεβού) με το σύμβουλο σταδιοδρομίας να συζητήσουν σχετικά με ζητήματα που άπτονται της εκπαιδευτικής πορείας και επαγγελματικής ανάπτυξης αλλά και ζητήματα σε σχέση με τη προσαρμογή τους στο νέο τρόπο ζωής και τις δυσκολίες που ίσως αυτός συνεπάγεται για τους ίδιους.

Ομαδική Συμβουλευτική

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει εργαστήρια Συμβουλευτικής (Workshops) με θέματα σχετικά με τις τεχνικές ανεύρεσης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη, προκηρύξεις δημοσίου κ.α.) αλλά και σε σχέση με λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, ανάπτυξη επαγγελματικού πλάνου. Οι ομάδες στα Workshops δεν ξεπερνούν τα 15 άτομα και η θεματολογία πολύ συχνά προκύπτει από προτάσεις των φοιτητών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ