Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

Οι μηχανικοί δικτύων...

Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη μελέτη, την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων νέας γενιάς, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την ασφαλή και ποιοτική μετάδοση πολυμεσικών υπηρεσιών και σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών.

Έμφαση θα δοθεί στο σχεδιασμό και τη διαχείριση:

 • Ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • Σύγχρονων ευρυζωνικών δικτύων (οπτικών, ασύρματων, ad-hoc)
 • Δικτύων κινητών επικοινωνιών
 • Πλατφορμών υπηρεσιών σύγκλισης δεδομένων, φωνής και βίντεο
 • Συστημάτων μετάδοσης πολυμέσων μέσα από ετερογενή δίκτυα
 • Συστημάτων ψηφιακής τηλεόρασης
 • Δικτύων με εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας (QoS)

Σημασία για τους απόφοιτους 

Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων μπορούν: 

 • Να αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, καθώς και ομαδικής συνεργασίας μέσα από διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, που υλοποιούνται είτε σε πραγματικό περιβάλλον είτε σε προσομοίωση.

Η κατεύθυνση παρέχει το αναγκαίο εύρος και βάθος γνώσης ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν:

 • Να δραστηριοποιηθούν ως μηχανικοί στον παραγωγικό τομέα , για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων σύγχρονων δικτυακών υποδομών.
 • Να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχοι γνώσης

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν και θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων θα αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε τεχνολογικά αντικείμενα όπως:

 • Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων και φίλτρων
 • Βασικά και εξελιγμένα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα (OFDM, CDMA, WDCMA)
 • Θεωρία και σχεδιασμός κεραιών (slot, MIMO)
 • Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων (Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security Management)
 • Περιβάλλοντα σχεδιασμού και προσομοίωσης δικτύων (NS2)
 • Σχεδιασμός δικτύων κινητών επικοινωνιών (handover, cell coverage, cell capacity planning, frequency planning, κλπ) (GPRS, 3G/UMTS, 4G/LTE)
 • Ασύρματες επικοινωνίες (επίγειες και δορυφορικές)
 • Θεωρία και σχεδιασμός ασύρματων & αδόμητων (ad-hoc) δίκτυα δικτύων (IEEE 802.11, IEEE 802.16, mesh networks)
 • Σύγχρονα δίκτυα δεδομένων (MPLS, IPv6, QoS, κλπ)
 • Δίκτυα οπτικών επικοινωνιών
 • Πολυμεσικές και διαδραστικές υπηρεσίες (Multimedia multicasting, Streaming audio and video, Video on demand, κλπ).
 • Προηγμένες εφαρμογές διαδικτύου και παροχή ποιότητας υπηρεσίας (QoS)

Μαθήματα

Εξάμηνο Ε’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΔ 501) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΤΔ 502) - Θ: 3, Ε: -, ΦΕ: 7, ΔΜ: 4
 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΔ 503) - Θ: 2, Ε: 2, ΦΕ: 8, ΔΜ: 5
 • ΚΕΡΑΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΔ 505) - Θ: 2, Ε: 2, ΦΕ: 8, ΔΜ: 5
 • ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι (ΤΔ 506) - Θ: 5, Ε: -, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5

Εξάμηνο Στ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΤΔ 601) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΤΔ 602) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΤΔ 604) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ (ΤΔ 605) - Θ: 5, Ε: -, ΦΕ: 7, ΔΜ: 4
 • ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΤΔ 606) - Θ: 5, Ε: -, ΦΕ: 8, ΔΜ: 4

Εξάμηνο Ζ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΔ 701) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5,5
 • ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΤΔ 702) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5
 • AD-HOC & ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ (ΤΔ 703) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 6
 • ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΔ 704) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 9, ΔΜ: 5

Στο τελευταίο εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποια μαθήματα θέλει από άλλη κατεύθυνση, αρκεί να συμπληρώσει τουλάχιστον 30 διδακτικές μονάδες.

Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενδεικτικές υποδομές

Σύνδεση με μεταπτυχιακά

Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων προσφέρει:

 • Ισχυρή διασύνδεση με το ΠΜΣ του Τμήματός μας, το οποίο εξειδικεύεται και εμβαθύνει στα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα και τις υπηρεσίες
 • Πρόσβαση σε ομοειδή ΠΜΣ Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων προσφέρει στους αποφοίτους κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σε:

 • Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών.
 • Εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών
 • Διαχείριση επικοινωνιακών πόρων.
 • Εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων.
 • Διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων.
 • Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.