Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Η οργάνωση του τμήματος...

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, τους Έκτακτους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες και το Διοικητικό και λοιπό προσωπικό. 

Όσο αφορά στα μέλη Δ.Ε.Π. το τμήμα σήμερα αριθμεί δεκατέσσερα (14) μόνιμα μέλη. Στους έκτακτους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες γίνεται ανάθεση διδασκαλίας συγκεκριμένων θεωρητικών ή Εργαστηριακών μαθημάτων ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες του τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου. Στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το τμήμα είχε δεκαέξι (16) συνεργάτες. 

Το διοικητικό προσωπικό απαρτίζεται από δύο (2) εργαζόμενα μέλη στη γραμματεία του τμήματος, έναν (1) βιβλιοθηκονόμο καθώς και  έναν (1) νοσηλευτή που επισκέπτεται το τμήμα συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα. Επιπλέον, το τμήμα συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες για τη φύλαξη και την καθαριότητα των κτηρίων του. Έτσι, διασφαλίζει μόνιμη καθημερινή φύλαξη με φυσική παρουσία φυλάκων καθώς και υγιεινή και καθαριότητα σε όλο το χώρο του.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ