Η Έρευνα στο Τμήμα

Συνέδρια που διοργανώθηκαν ή θα διοργανωθούν...

PCI 2016 - 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics

10-12 Νοεμβρίου, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, 2016

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://pci2016.teiwest.gr/

 

International Workshop on Components and Services for IoT platforms

4-7 Σεπτεμβρίου, Imperial College, London, United Kingdom, 2015

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://esda-lab.cied.teiwest.gr/wcs-iot

 

International Conference on Topology and its Applications

3-7 Ιουλίου, Ναύπακτος, 2014

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.lepantotopology.gr

 

International Conference on Topology and its Applications

26-30 Ιουνίου, Ναύπακτος, 2010

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://nafpaktostopology.math.upatras.gr

 

IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI

5-7 Ιουλίου, Ληξούρι, Κεφαλλονιά, 2010

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://isvlsi2010.tesyd.teimes.gr/

 

3rd ACM International Mobile Multimedia Communications Conference

27-29 Αυγούστου, Ναύπακτος, 2007

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.mobimedia.org/2007/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ