Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Γιατί να επιλέξετε το CIED...

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Aγαπητοί πρωτοετείς Σπουδάστριες και Σπουδαστές,

Εκ μέρους όλων των συναδέλφων μελών Ε.Π., των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών και του προσωπικού της γραμματείας του Τμήματος σας καλωσορίζω τη νέα Ακαδημαϊκή Χρονιά στο Τμήμα μας, σας συγχαίρω για την επιτυχία σας στις εξετάσεις και σας υπόσχομαι ότι το Τμήμα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ένταξή σας στον ακαδημαϊκό χώρο ομαλά και απρόσκοπτα.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προήλθε το 2013 από την μετονομασία του τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων συνεχίζοντας την 10ετη πετυχημένη πορεία του τμήματος. Το τμήμα που δημιουργήθηκε με μεγάλο μεράκι και ενδιάφερον για την προώθηση της επιστήμης της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών συνεχίζει να βελτιώνει τις υποδομές του και τη λειτουργία. Άλλωστε ήταν από από τα πρώτα τμήματα στη χώρα που αξιολογήθηκαν, με ιδιαίτερη επιτυχία, και από εξωτερικούς ανεξάρτητους αξιολογητές.

Ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί τον πλέον δυναμικό τομέα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας. Η τεχνολογική υπεροχή, η συγκέντρωση και αξιοποίηση της πληροφορίας αποτελούν ήδη τα νέα πεδία διεθνούς ανταγωνισμού. Οι ΤΠΕ συμβάλουν αποφασιστικά και αναμένεται να συμβάλουν περισσότερο στο μέλλον, στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, επιδρώντας σημαντικά στην ανάπτυξη όλων των άλλων τομέων (Μεταφορές, Βιομηχανία, Ναυτιλία, Τουρισμός, Γεωργία, Υγεία, Εκπαίδευση κ.α.).

Για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα στη εκπαίδευση επαγγελματιών που πέρα από τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες, θα διαθέτουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και αντίληψη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει σχεδιάσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, βασισμένο σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους σπουδαστές του, με σκοπό την κάλυψη των παραπάνω εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των Δικτυακών Τεχνολογιών, των Τεχνολογιών Υλικού και Λογισμικού στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και φοιτητριών στα Εργαστήρια του Τμήματος έτσι ώστε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Το Τμήμα λειτουργεί σε χώρους περίπου 2.000 τ.μ. (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία, ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη κλπ.). Ο εργαστηριακός εξοπλισμός ανανεώνεται συνεχώς, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Οι πρώτοι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί σε ανταγωνιστικά Μεταπτυχιακά  Προγράμματα Σπουδών, ενώ σημαντικό μέρος αυτών απασχολείται σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα  με σημαντικές απολαβές.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Π.Δ. 246/03.12.2008.

Στο Τμήμα λειτουργούν :

  • Δανειστική βιβλιοθήκη που αποτελείται από περίπου 3.500 τίτλους βιβλίων σε πολλαπλά αντίτυπα διαθέσιμα στους σπουδαστές για την συμπλήρωση των γνώσεων τους.
  • 5 εργαστήρια για την πρακτική εκπαίδευση σπουδαστών.
  • Ασύρματη πρόσβαση για όλους τους σπουδαστές που καλύπτει όλο τον χώρο του Τμήματος.

Επίσης στους σπουδαστές του Τμήματος προσφέρονται:

  • Η δυνατότητα εμπλοκής τους κατά την διάρκεια σπουδών τους σε ερευνητικά προγράμματα ως μέλη αντίστοιχων ομάδων. Το τμήμα είναι από τα ποιο ανταγωνιστικά τμήματα στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αλλά και στην χώρα, διεκδικώντας πόρους για την ανάπτυξη τόσο των υποδομών του όσο και των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.
  • Δωρεάν Σίτιση σε όλους σχεδόν τους σπουδαστές.
  • Η δυνατότητα να παρακολουθήσουν με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού προγράμματος Μεταπτυχιακών Προγράμματος Σπουδών.

Όλοι στο Τμήμα σας ευχόμαστε Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά

Θα είμαστε πάντα κοντά σας έτοιμοι να σας βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα σχετικά με τη φοίτησή σας στο Τμήμα μας και τη διαμονή σας στην όμορφη Πόλη της Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος  του Τμήματος

Καθηγητής
Βασίλειος Τριανταφύλλου

Login Form

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ