Η Έρευνα στο Τμήμα

Θερινά Σχολεία που διοργανώθηκαν ή θα διοργανωθούν...

1o Διεθνές θερινό σχολείο ΑΘΗΝΑ με θέμα: Κυψελωτές Τεχνολογίες και Λύσεις

19-15 Ιουλίου 2010, Ναύπακτος

Στόχος του θερινού σχολείου ήταν να εισάγει σε φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό τις βασικές έννοιες της κυψελωτής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα τα πρότυπα GSM, GPRS, WCDA/UMTS, και LTE, τα οποία χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. Στο θερινό σχολείο συμμετείχαν 30 φοιτητές.

Το θερινό σχολείο διοργανώθηκε από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος, με τη χορηγία των εταιριών TELEDROM και ERICSSON και του ΙΕΕΕ Gold  A.G.

 

2o Διεθνές θερινό σχολείο ΑΘΗΝΑ με θέμα: Ασύρματες Τεχνολογίες και Εφαρμογές

3-8 Ιουλίου 2011, Πύργος

Στόχος του θερινού σχολείου ήταν να εισάγει σε φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό τις βασικές έννοιες των ασυρμάτων τηλεπικοινωνιών καις τις εφαρμογές τους. Στο θερινό σχολείο συμμετείχαν 50 φοιτητές.

Το θερινό σχολείο διοργανώθηκε από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος, με τη χορηγία του ΙΕΕΕ Gold  A.G..

 

1o Διεθνές θερινό σχολείο IRIS με θέμα: Κινητές επικοινωνίες και Εφαρμογές

1-6 Ιουλίου 2012, Πύργος

Το συγκεκριμένο θερινό σχολείο αποτελεί μετεξέλιξη του θερινού σχολείου ΑΘΗΝΑ και έχει χρηματοδοτηθεί από το LLP Erasmus Intensive Programmes (IP).

Στόχος του θερινού σχολείου ήταν να εισάγει σε φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό τις βασικές έννοιες των τηλεπικοινωνιών, του υλικού, της κρυπτογραφίας, των δικτύων και των εφαρμογών τους. Συμμετείχαν 60 φοιτητές από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος, από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το Πανεπιστήμιο της Pavia (Ιταλία) και από το Πανεπιστήμιο της Ljubjana (Σλοβενία).

Το θερινό σχολείο διοργανώθηκε από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος με τη χορηγία του ΙΕΕΕ Gold  A.G..

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ