Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

Τα υποστηρικτικά συγγράμματα...

Σύμφωνα με το Π.Δ. 226/ΦΕΚ Α’, 256/20.11.2007 προβλέπεται ότι το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε ακαδημαϊκού έτους οι Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων συντάσσουν συνολικό κατάλογο των συγγραμμάτων που προτείνεται να διανεμηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Η λίστα συγγραμμάτων που έχει καταρτίσει το τμήμα ανταποκρίνεται στην απαίτηση για την παροχή σύγχρονων εκπαιδευτικών βοηθημάτων που καλύπτουν με πληρότητα το περιεχόμενο κάθε μαθήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ