Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Οι χώροι του τμήματος...

Το τμήμα βρίσκεται σε 3 κτίρια. Το κεντρικό κτίριο, στον πάνω όροφο, στεγάζει τη Γραμματεία του Τμήματος και τα γραφεία όλων των καθηγητών, μαζί με το Κέντρο Δικτύων που υποστηρίζει τη λειτουργία του τμήματος. Στον κάτω όροφο του κεντρικού κτιρίου βρίσκονται τα τέσσερα από τα πέντε συνολικά εργαστήρια πληροφορικής με ονομασίες Ε1, Ε2, Ε3, Ε4. Αυτά χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πέμπτο εργαστήριο (Ε5) μαζί με τις δύο αίθουσες διδασκαλίας (η Α3 και Α4) από τις τέσσερις διαθέσιμες) βρίσκεται στο κτίριο δεξιά από την είσοδο του κεντρικού κτιρίου.

Το τελευταίο κτίριο, βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια στα αριστερά όπως θα βγείτε στο δρόμο για τις αποβάθρες και εκεί βρίσκονται δύο αίθουσες διδασκαλίας (η Α1 και Α2) καθώς και η βιβλιοθήκη του τμήματος.

Η Γραμματεία του τμήματος (τηλέφωνο: 26340-38566) βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο για τους φοιτητές το οποίο τηρείται αυστηρά.

Εργαστήρια

Το τμήμα διαθέτει 6 εργαστήρια:

Ε1 – Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών

Ε2 – Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού

Ε3 – Εργαστήριο Δικτύων και Δικτυακών εφαρμογών

Ε4 – Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων

Ε5 – Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

E6 – Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Ελεύθερο εργαστήριο

Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος (σπουδαστές Ε.Π, ερευνητές, βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων επιμόρφωσης). Πρόσωπα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας με καταγραφή των στοιχείων της αστυνομικής ταυτότητας ή ανάλογου εγγράφου.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς ή για οτιδήποτε επιφέρει οικονομικό όφελος στον χρηστή.

Στις σπάνιες περιπτώσεις που όλοι οι υπολογιστές των εργαστηρίων είναι κατειλημμένοι, οι χρήστες που δεν ασχολούνται με επείγουσες εργασίες (IRC, πλοήγηση στο Internet κτλ) θα πρέπει να παραχωρούν προσωρινά τη θέση τους, σε όσους έχουν άμεση ανάγκη για χρήση ενός υπολογιστή (π.χ. επείγουσα εκτύπωση).

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του παραρτήματος Ναυπάκτου του ΤΕΙ Μεσολογγίου στεγάζεται στο 2ο κτίριο του παραρτήματος σε ανεξάρτητη ξεχωριστή αίθουσα και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006 – 2007. Οργανικά αποτελεί παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου και εποπτεύεται από αυτή.

Πρόκειται για οργανωμένη δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία αποτελείται από περισσότερους από 2500 τίτλους βιβλίων σε πολλαπλά αντίτυπα.

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος προσπαθεί να συνεισφέρει στη πνευματικο-κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη των σπουδαστών, των εκπαιδευτικών, του διοικητικού προσωπικού αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σκοπός της είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες μέσω της διάθεσης πληροφοριών με κάθε είδους μορφή (έντυπο, μη έντυπο υλικό).

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Το Τμήμα διαθέτει αυτοδύναμο τοπικό δίκτυο δεδομένων το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος. Το δίκτυο αυτό διασυνδέεται με σύνδεση υψηλής ταχύτητας με αυτό του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές και το προσωπικό του Τμήματος να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Στο Κεντρικό Κτίριο βρίσκεται το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου με τον απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό (rack cabinets, patch panels, routers και switches). Επίσης, μια ομάδα διακομιστών (servers) φροντίζει για την υποστήριξη των υπηρεσιών του τμήματος. Ταυτόχρονα, υπάρχει ασύρματη δικτύωση που επιτρέπει την ασύρματη δικτύωση φορητών υπολογιστών με το δίκτυο του Τμήματος.