Υπηρεσίες ΤΕΙ

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου...

Το Τ.Ε.Ι. λειτουργεί δύο κέντρα διαχείρισης δικτύων, ένα για την Πόλη της Πάτρας και ένα για τα τμήματα που λειτουργούν στο Μεσολόγγι και στη Ναύπακτο.

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕ.Δ.Δ.) του Τ.Ε.Ι. αναλαμβάνει και προσφέρει προς όλο το Προσωπικό του ΤΕΙ και όλους τους Φοιτητές ένα σύνολο από ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Μερικές από τις υπηρεσίες είναι, το Εργαστήριο Πληροφορικής, λογαριασμοί e-mail, dial-up συνδέσεις, Help Desk (υποστήριξη χρηστών), e-class (Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλε-εκπαίδευσης), FTP Server, Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης και Τηλε-εκπαίδευσης, Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Γραμματείας, υπηρεσία Student-Web και Teacher-Web, υπηρεσία αιτήσεων εκτάκτων καθηγητών κ.α. Μερικές από τις καινούργιες υπηρεσίες του ΚΕ.Δ.Δ. που είναι ακόμα σε δοκιμαστική λειτουργία, είναι το WiFi (ασύρματο δίκτυο) και το VoIP (τηλεφωνία πάνω από το δίκτυο).

Επίσης έχει αρμοδιότητα να οργανώνει και να λειτουργεί το σύνολο του δικτύου δεδομένων του ΤΕΙ, δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των ιστοσελίδων που αφορούν το ΤΕΙ και επιπρόσθετα είναι αρμόδιο για τον συνεχή ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις ενώ είναι αυτό που αναπροσαρμόζει και αναβαθμίζει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στο σύνολο των Καθηγητών, του Προσωπικού και των ενεργών Φοιτητών του ΤΕΙ. Το ΚΕΔΔ λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας (και είναι διαθέσιμος από το διαδίκτυο) που έχει ψηφισθεί από το συμβούλιο ΤΕΙ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ