Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Λίγα λόγια για το τμήμα...

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ δημιουργήθηκε το 2013 από τη συγχώνευση και μετεξέλιξη άλλων τμημάτων και έχει ως έδρα τη Ναύπακτο ενώ τόσο οι χώροι διδασκαλίας όσο και η στέγαση των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών του βρίσκονται στο Αντίρριο.. Παρά το νεαρό της ηλικίας του διαθέτει ήδη την απαραίτητη κτιριακή υποδομή αλλά και τον αντίστοιχο εξοπλισμό, τα οποία σε συνδυασμό με το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό του μπορούν να σας προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια για μια αξιόλογη επαγγελματική πορεία.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (στα αγγλικά Computer Informatics and Engineering Department) προσφέρει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Επιστήμη και την Τεχνολογία της Πληροφορικής. Σε προπτυχιακό επίπεδο, παρέχει το πτυχίο του Μηχανικού Πληροφορικής ΤΕ δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές του να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις που είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα σπουδών του: Κατεύθυνση Μηχανικών ΔικτύωνΚατεύθυνση Μηχανικών Η/Υ και Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού. Η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης δίνεται από το 5ο εξάμηνο και μετά, καθώς τα μαθήματα στα πρώτα 4 εξάμηνα καλύπτουν τη βασική ύλη υποδομής για όλους τους μηχανικούς.

Στο τμήμα λειτουργεί ήδη Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τον τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services» που δίνει τη δυνατότητα απόκτησης του αντίστοιχου Master από το τμήμα.

Το τμήμα είναι στελεχωμένο με μόνιμους καθηγητές για την κάλυψη των μαθημάτων υποδομής, αλλά και των κατευθύνσεων. Από τα βασικά πλεονεκτήματα του τμήματος είναι η πολυετής εκπαιδευτική εμπειρία του προσωπικού του, αλλά και η μεγάλη επαγγελματική τους εμπειρία στην πληροφορική, καθώς και η συνεχής σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Τα προσόντα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην πρακτική εργασία των φοιτητών και στη συνέχεια στη διείσδυση τους στην αγορά εργασίας σαν Μηχανικοί Πληροφορικής.