Φοιτητικά Θέματα

Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus...

Το ενεργό Τομεακό Πρόγραμμα Erasmus προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των κρατών-μελών της Ε.Ε., εδραιώνοντας Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας, στους σπουδαστές με σκοπό τις σπουδές ή και την πρακτική άσκηση και στο προσωπικό με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση. Οι σπουδαστές απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών, (περιλαμβανομένων των διδάκτρων, τελών εγγραφής, εξέταστρων, τελών χρήσης εργαστηρίων και βιβλιοθηκών) στο Πανεπιστήμιο υποδοχής. Για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των περιόδων σπουδών τους που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, το πρόγραμμα Erasmus εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (Ε.C.Τ.S.). Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων κατευθύνει τους σπουδαστές που πρόκειται να διανύσουν μία περίοδο των σπουδών τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, συγκεντρώνει τις αιτήσεις τους και τις διαβιβάζει στους εκπροσώπους των τμημάτων, οι οποίοι επιλέγουν τους φοιτητές σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκά υπεύθυνους, αλληλογραφεί με τα πανεπιστήμια υποδοχής όσον αφορά στην αποδοχή των επιλεγέντων φοιτητών και φροντίζει για τη χορήγηση της υποτροφίας τους μέσω του Ι.Κ.Υ. Επίσης, κατευθύνει τους ξένους φοιτητές, αλληλογραφεί και αποστείλει πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό, φροντίζει για τη στέγαση τους, την εγγραφή τους στα τμήματα και την αποστολή της βαθμολογίας τους στα πανεπιστήμια προέλευσης μετά το πέρας των σπουδών τους στο Τ.Ε.Ι. Γενικά έχει τη φροντίδα για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος όσον αφορά στην κινητικότητα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ