Υπηρεσίες ΤΕΙ

Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων...

Δημόσιες Σχέσεις

Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων οργανώνει και προβάλλει τις επίσημες τελετές και τις εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από το Τ.Ε.Ι., επιμελείται της Αίθουσας Τελετών του ιδρύματος και συντάσσει το μηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων, τηρεί και ενημερώνει αρχείο διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, διακινεί τις περιοδικές εκδόσεις του Τ.Ε.Ι.

Επίσης συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των επιμέρους υπηρεσιών και σχολών, με τις εγγραφές, τις σπουδές, τις ειδικότητες, τα προγράμματα, με τους γενικότερους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους του Ιδρύματος, τυπώνει σχετικά πληροφοριακά φυλλάδια σε συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων, υπηρεσιών και σχολών, την ανώτατη ηγεσία του Ιδρύματος ή και λοιπούς εκπαιδευτικούς ή ειδικούς σε επί μέρους θέματα και τα κυκλοφορεί μεταξύ των σπουδαστών, των υπηρεσιών και σχολών του Ιδρύματος και τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, γονείς και μαθητές μέσης εκπαίδευσης. Παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σε σπουδαστές και ιδιώτες που επισκέπτονται το Τ.Ε.Ι., φροντίζει για την επίλυση αιτημάτων που υποβάλλονται σ'αυτό για τις διάφορες υπηρεσίες του Ιδρύματος, οργανώνει διάφορες ψυχαγωγικές, γιορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις για τα μέλη του Τ.Ε.Ι. ή την ευρύτερη κοινότητα της περιοχής όπου η έδρα του Ιδρύματος.

Διεθνείς Σχέσεις

Η προσπάθεια του Τ.Ε.Ι. να αναδειχθεί σ' ένα από τα πρωτοπόρα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα της Ευρώπης περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ακαδημαϊκών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διμερών συμφωνιών επιστημονικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών το ΤΕΙ διατηρεί επαφή με ένα σημαντικό αριθμό πανεπιστημίων στην Ευρώπη, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της ακαδημαϊκής επικοινωνίας μεταξύ διδακτικού προσωπικού αλλά και σπουδαστών σε ορισμένες περιπτώσεις, τόσο στο πεδίο της διδασκαλίας, όσο και της έρευνας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ