Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

Οι μηχανικοί Η/Υ...

Η κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ είναι μια από τις τρεις βασικές κατευθύνσεις που προσφέρει το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Με επενδύσεις σε εξοπλισμό και εργαστήρια που ξεπερνούν τα 2.000.000 €, αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς πυλώνες του τμήματος.

Στόχος της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του τμήματος, τόσο σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, στις τεχνολογίες σχεδιασμού συστημάτων και υλικού.

Σημασία για τους απόφοιτους

Μέσω  των μαθημάτων της κατεύθυνσης Μηχανικών ΗΥ  οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για:

 • τους σύγχρονους μικροεπεξεργαστές και τις αρχιτεκτονικές τους,
 • το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και
 • το σχεδιασμό αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων.

Παράλληλα, θα διδαχθούν τις βασικές αρχές  σχεδίασης των:

 • ενσωματωμένων συστημάτων,
 • συστημάτων πραγματικού χρόνου,
 • συστημάτων ασφάλειας σε υλικό και των
 • Cyberphysical συστημάτων.

Η κατεύθυνση παρέχει το αναγκαίο εύρος και βάθος γνώσης ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν:

 • Να δραστηριοποιηθούν ως μηχανικοί στη βιομηχανία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό , για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων συστημάτων υλικού, ενσωματωμένων συστημάτων και  cyberphysical συστημάτων.
 • Να συμμετάσχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχοι γνώσης

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν και θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ θα αποκομίσουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε τεχνολογικά αντικείμενα όπως:

 • Ολοκληρωμένα κυκλώματα
 • Αναλογικά ηλεκτρονικά
 • Ψηφιακά ηλεκτρονικά
 • Σχεδιασμός συστημάτων πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI)
 • Σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων σε FPGA
 • Μικροεπεξεργαστές και μικροσυστήματα
 • Προηγμένες αρχιτεκτονικές υλικού
 • Ενσωματωμένα συστήματα
 • Συστήματα πραγματικού χρόνου
 • Σχεδιασμός συστημάτων υλικού/λογισμικού

Μαθήματα

Τα μαθήματα που προσφέρει η κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Εξάμηνο Ε’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΣΥΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (HY501) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ & ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΗΥ502) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (HY503) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΗΥ504) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΗΥ505) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (ΗΥ506) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6

Εξάμηνο Στ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΗΥ601) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι (ΗΥ602) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (ΗΥ603) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΗΥ604) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (ΗΥ605) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ (ΗΥ606) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6

Εξάμηνο Ζ’ (υποχρεωτικά όλα)

 • ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (ΗΥ701) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ (ΗΥ702) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ FPGA (ΗΥ703) - Θ: 3, Ε: 2, ΦΕ: 10, ΔΜ: 6
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΗΥ704) - Θ: 2, Ε: 0, ΦΕ: 5, ΔΜ: 3

Στο τελευταίο εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποια μαθήματα θέλει από άλλη κατεύθυνση, αρκεί να συμπληρώσει τουλάχιστον 30 διδακτικές μονάδες.

Αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενδεικτικές υποδομές

Στην κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ υπάγονται τα ακόλουθα ερευνητικά εργαστήρια:

Eπίσης, για την άρτια εκπαίδευση της των φοιτητών/φοιτητριών στα πλαίσια της κατεύθυνσης Μηχανικών ΗΥ, έχει αναπτυχθεί μια πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης (Ambient Assisted Living House) στην οποία χρησιμοποιούνται τα ενσωματωμένα/cyberphysical συστήματα που έχουν υλοποιηθεί είτε μέσω ερευνητικών προγραμμάτων είτε μέσω πτυχιακών εργασιών. Η Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης χρησιμοποιείται:

 • για την επίδειξη του τρόπου λειτουργίας των πλέον σύγχρονων ενσωματωμένων/cyberphysical συστημάτων σε ένα πραγματικό περιβάλλον,
 • για την εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών της κατεύθυνσης Μηχανικών ΗΥ και
 • για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών.

Σύνδεση με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Η κατεύθυνση Μηχανικών ΗΥ προσφέρει:

 • Ισχυρή διασύνδεση με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (master) του Τμήματός μας, το οποίο εξειδικεύεται και εμβαθύνει στα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα και τις υπηρεσίες.
 • Πρόσβαση σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (master, διδακτορικό) πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού που αφορούν στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων και συστημάτων υλικού.

Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού είναι διαθέσιμα εδώ.

Σύνδεση με ερευνητικά προγράμματα

Μέσω της κατεύθυνσης Μηχανικού Η/Υ, τόσο οι απόφοιτοί του τμήματος όσο και οι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο τμήμα μέσω της κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ είναι διαθέσιμα εδώ.

Σύνδεση με την αγορά εργασίας

Μέσω ενός εκτενούς δικτύου συνεργασιών με εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση εξειδίκευση Μηχανικού Η/Υ μπορούν να εργαστούν ως Μηχανικοί Σχεδιασμού Συστημάτων και Μηχανικοί Υλικού.

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες είναι διαθέσιμες εδώ.