Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Οι σπουδές στο τμήμα...

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήμης της πληροφορικής μέσα από τη διδασκαλία, την έρευνα και την προετοιμασία πτυχιούχων με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν με επιτυχία το σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στο διαρκώς εξελισσόμενο χώρο της πληροφορικής. 

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος καλύπτει τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση πάσης φύσεως έργων πληροφορικής. Το τμήμα παρέχει τρεις κατευθύνσεις:

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος του τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοαπασχολούμενος είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς της επιστήμης και των εφαρμογών πληροφορικής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ