Υπηρεσίες ΤΕΙ

Η Σπουδαστική Μέριμνα...

Η πολιτεία παρέχει μία σειρά διοικητικών οικονομικών και άλλων υπηρεσιών και διευκολύνσεων στους σπουδαστές για την κατά το δυνατόν πιο άνετη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σ' αυτές περιλαμβάνονται κυρίως η χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών υποτροφιών & δανείων, η παροχή σίτισης και στέγασης, η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, το δελτίο μειωμένου κομίστρου στα διάφορα μεταφορικά μέσα κ.τ.λ. Στις οικονομικές διευκολύνσεις περιλαμβάνεται επίσης η δωρεάν παροχή διδακτικών συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι., ενώ οι διοικητικές διευκολύνσεις αφορούν κυρίως την αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών ή την αναβολή σπουδών.

Σε σπουδαστές με ειδικές ανάγκες γίνονται διευκολύνσεις όπως:

  • Εγγράφονται στο Τ.Ε.Ι. χωρίς εξετάσεις (όσοι εμπίπτουν στο νόμο 1351/1985/ΦΕΚ Α-56 Εισαγωγή στην Τεχνολογική Εκπαίδευση κλπ. Θέματα).
  • Κυριαρχεί ειδικό καθεστώς αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των σπουδών.
  • Το Τ.Ε.Ι. προσφέρει ανάλογα με την περίπτωση ειδική μέριμνα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ