Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Αξιολόγηση του τμήματος...

Το τμήμα συμμετέχει σε διαδικασίες αξιολόγησης από το ακαδ. έτος 2007-2008 όπως αυτές ορίζονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) και υποβάλει κανονικά τις εσωτερικές του αξιολογήσεις στην Α.ΔΙ.Π. (βρίσκονται δημοσιευμένες στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π).

Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ