Η Έρευνα στο Τμήμα

Τα ερευνητικά έργα του τμήματος...

ARGO: WCET-Aware parallelization of Model-Based Applications for HeteroGeneOus Parallel Systems

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission Horizon 2020 Research and Innovation Programme, H2020-ICT4 – 2015

Διάρκεια: 01/2016 - 12/2018

 

RADIO: Robots in assisted living environments - Unobtrusive, efficient, reliable and modular solutions for independent ageing

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission Horizon 2020 Research and Innovation Programme, H2020-PHC-2014

Διάρκεια: 04/2015 - 03/2018

 

Cryptography for secure digital interaction

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, ICT COST Action IC1306

Διάρκεια: 04/2014 - 04/2018

 

TACLe: Timing analysis on code-level

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, ICT COST Action IC1202, European Cooperation In Science & Research

Διάρκεια: 11/2012 – 11/2016

 

TRUDEVICE: Trustworhty manufacturing and utilization of secure devices

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, ICT COST Action IC1204, European Cooperation In Science & Research

Διάρκεια: 12/2012 - 12/2016

 

DYNACARGO: Δυναμική Δρομολόγηση Φορτίου εν κινήσει

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

Διάρκεια: 1/9/2013 - 30/6/2015

 

ALMΑ: Architecture oriented paraLlelization for high performance embedded Multicore systems using scilAb

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, FP7-ICT-2011-7

Διάρκεια: 09/2011 - 12/2014

 

ARMOR: Advanced multi-paRametric Monitoring and analysis for diagnosis and Optimal management of epilepsy and Related brain disorders

Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, FP7-ICT-2011-7

Διάρκεια: 11/2011 - 05/2015

 

SCAMSTOP: Scams and fraud detection in voice over IP networks

Φορέας Χρηματοδότησης: FP7 - SME

Διάρκεια: 03/2009 - 12/2011

 

IKYDA 2011: Εικονοποίηση επαναδιμορφούμενων ετερογενών συστημάτων υλικού/λογισμικού υψηλής απόδοσης

Φορέας Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Διάρκεια: 01/2011 - 12/2012

 

ΜΕΘΟΔΙΚΑ: Μέθοδοι Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων με Εικονική Δομή

Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, ΥΠΑΝ-ΓΓΕΤ

Διάρκεια: 2009 - 2011

 

METATRO: Ολοκληρωμένο σύστημα πραγματικού χρόνου για τη διαχείριση στόλου φορτηγών ψυγείων διεθνών μεταφορών ευπαθών τροφίμων

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής, ΥΠΑΝ-ΓΓΕΤ

Διάρκεια: 2007-2008

 

HAVI: Μηχανισμοί Υψηλής Διαθεσιμότητας για υποδομές VoIP

Φορέας Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, ΥΠΑΝ-ΓΓΕΤ

Διάρκεια: 2006 - 2008

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ