Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Οι χώροι του τμήματος...

Έντυπα - Αιτήσεις

Βεβαιώσεις/Αιτήσεις:

  • Αίτηση για Βεβαίωση σπουδών, Αναλυτική Βαθμολογία, Πιστοποιητικό για Στρατολογία, Πιστοποιητικό Αποφοίτησης, Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αποφοίτησης, Βεβαίωση Διαγραφής, Βεβαίωση για τα 1000€ (doc - pdf)
  • Αίτηση για βεβαίωση πτυχιούχου (doc - pdf)
  • Αίτηση κατάταξης (doc - pdf)
  • Αίτηση χορήγησης βιβλιαρίου ασθενείας (doc - pdf)

Έντυπα Πτυχιακών Εργασιών:

  • Αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (doc - pdf)
  • Αίτηση υποβολής πτυχιακής εργασίας (doc - pdf)
  • Εισηγητική έκθεση πτυχιακής εργασίας (doc - pdf)

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης:

  • Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης - Γραμματεία (doc - pdf)
  • Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης - Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (doc - pdf)
  • Ερωτηματολόγιο πρακτικής άσκησης φοιτητών (doc - pdf)

Τυποποιημένες Προθεσμίες

...

Διαδικασία Ορκωμοσίας

...

Εγγραφές Πρωτοετών

...