Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος

Ο Μιχάλης Παρασκευάς είναι Διπλωματούχος (1989) και Διδάκτωρ (1995) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 2 βιβλία και 2 κεφάλαια βιβλίων, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων και το δημοσιευμένο έργο του έχει συλλέξει περισσότερες από 280 ετεροαναφορές και έχει αναφερθεί σε 46 ευρεσιτεχνίες. Διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού δικτύων ευρείας κλίμακας (ISP) και υπηρεσιών τηλεματικής και διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν δεχθεί εθνικές και διεθνείς διακρίσεις.

Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ από το 1999 και διετέλεσε αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών από το 1999 μέχρι το 2011. Από τον Ιούλιο 2011 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών. Έχει υπάρξει διδάσκων ΠΔ407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2002-2008). Είναι μέλος των ΤΕΕ, ΙΕΕΕ, AES.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων,
 • Συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών,
 • Δίκτυα δημόσιας χρήσης,
 • Δίκτυα νέας γενιάς και ευρυζωνικά δίκτυα,
 • Τηλεματικές υπηρεσίες,
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης,
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
 • Software Defined Networks,
 • Big Data.

Μαθήματα που διδάσκει:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα

 • Σήματα και Συστήματα
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Συντονίζει και συμμετέχει στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων

 • Συστήματα Ψηφιακών Επικοινωνιώ
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Σχεδιασμός Υλικού

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Τετάρτη 1.00 – 3.00 μ.μ. και Πέμπτη 3.00 – 4.00 μ.μ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26310-58484

 Fax: 26340-29667

 E-mail: mparask (AT) teimes {DOT} gr

 Προσωπική Ιστοσελίδα