Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος

Ο Δρ Νικόλαος Σπ. Βώρος διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων για τηλεπικοινωνίες και ιατρικές εφαρμογές.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλες ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες και ερευνητικά ιδρύματα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει διαρκή παρουσία σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια υψηλότατου κύρους, ενώ έχει συγγράψει ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία, μεταξύ των οποίων και τα «System Level Design with Reuse of System IP», «System Level Design of Reconfigurable Systems-on-Chip» και «Cyberphysical Systems for Epilepsy and Related Brain Disorders: Multi-parametric Monitoring and Analysis for Diagnosis and Optimal Disease Management» τα οποία είναι διαθέσιμα από τον εκδοτικό οίκο Springer. Τα τελευταία χρόνια, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σε θέματα σχετικά με τηλεπικοινωνίες, δίκτυα και συστήματα για ιατρικές εφαρμογές, ενώ έχει στο ενεργητικό του τη συγγραφή σημαντικού αριθμού ερευνητικών προτάσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Από το 2011 έως το 2014 υπήρξε scientific coordinator του ερευνητικού έργου FP7-ICT-2011-7 ALMA και ICT coordinator του ερευνητικού έργου FP7-ICT-2011-7 ARMOR. Είναι επίσης technical coordinator για το ερευνητικό έργο H2020-PHC-2014 RADIO. Τον Ιούλιο του 2010 διοργάνωσε ως General Chair το IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI 2010) στο Ληξούρι της Κεφαλλονιάς, ενώ το Σεπτέμβριο του 2014 υπηρέτησε ως Program Co-Chair του 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL 2014), το οποίο διοργανώθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Σήμερα, κατέχει τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος και είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του τμήματος, το οποίο έχει βραβευθεί για τις ερευνητικές του δραστηριότητες από υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της Επιστημονικής και Ακαδημαϊκής Αριστείας. Από το 2002 είναι Σύμβουλος καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια της θεματικής ενότητας ΠΛΗ23 – Τηλεματική, Διαδίκτυο και Κοινωνία.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Συσχεδίαση συστημάτων υλικού/λογισμικού,
  • Ενσωματωμένα συστήματα,
  • Cyberphysical συστήματα,
  • Συστήματα παρακολούθησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Μαθήματα που διδάσκει:

  • Μοντελοποίηση Συστημάτων,
  • Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού,
  • Τυπικές Γλώσσες Σχεδίασης Συστημάτων,
  • Ενσωματωμένα Συστήματα Ι,
  • Ενσωματωμένα Συστήματα ΙΙ.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Τετάρτη 12:00-14:00 και Πέμπτη 10:00-13:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26310-58485

 Fax: 26340-29667

 E-mail: voros (AT) teimes {DOT} gr

 Προσωπική Ιστοσελίδα