Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος

Ο Ιωάννης Τσακνάκης αποφοίτησε το 1996 από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανακηρύχθηκε σε διδάκτορα του ίδιου τμήματος το 2004.

Από το 1996 παρουσιάζει ερευνητική δραστηριότητα σε περιοχές όπως Διαχείριση Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων, Υπολογιστική Γεωμετρία, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 εργασίες σε περιοδικά και έγκυρα συνέδρια (ελληνικά και διεθνή).

Από το 2009 έως το 2013 εργάστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου στο γνωστικό αντικείμενο : «Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων». Από τον Σεπτέμβριο του 2013 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών ΤΕ Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διαχείριση Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων,
  • Δομές Δεδομένων,
  • Υπολογιστική Γεωμετρία,
  • Ανάκτηση Πληροφορίας,
  • Εξόρυξη γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό.

Μαθήματα που διδάσκει:

  • Βάσεις Δεδομένων,
  • Δομές Δεδομένων,
  • Λειτουργικά Συστήματα,
  • Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Πέμπτη 10:00-12:00 και Παρασκευή 10:00-12:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26310-58473

 Fax: 26340-29667

 E-mail: jsaknakis (AT) teimes {DOT} gr

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα