Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος

O Δρ. Γιάννης Τζήμας είναι Αναπληρωτης Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτορας του ιδίου Τμήματος στην περιοχή των Τεχνολογιών Διαδικτύου.

Η ερευνητική του δραστηριότητα εντοπίζεται στις περιοχές των Δικτύων Η/Υ και εφαρμογών τους και των Τεχνολογιών Διαδικτύου, όπου έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Από το 1995 έως σήμερα έχει διατελέσει Τεχνικός Υπεύθυνος του εργαστηρίου Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ παράλληλα από το 1997 έως το 2011 ήταν Τεχνικός Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. Με τις παραπάνω ιδιότητες έχει συμμετάσχει στο συντονισμό και στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων από το 1995 έως σήμερα. Τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Τέλος, μέχρι τα μέσα του 2013 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα,
 • Web Engineering,
 • Μοντελοποίηση Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού,
 • Εξόρυξη Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό,
 • Συνεργατικές Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό (Intranets/Extranets),
 • Ανάλυση Απόδοσης στον Παγκόσμιο Ιστό,
 • Βιοπληροφορική,
 • Σχεδιασμός Διαδραστικών Συστημάτων & Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή.

Μαθήματα που διδάσκει:

 • Τεχνικές Προγραμματισμού,
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού,
 • Δίκτυα Υπολογιστών,
 • Ειδικά Θέματα Δικτύων,
 • Ειδικά Θέματα Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Σημασιολογικός Παγκόσμιο Ιστός.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Τρίτη 14:00-16:00 και Τετάρτη 15:00-17:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26310-58472

 Fax: 26340-29667

 E-mail: tzimas (AT) teimes {DOT} gr

 Προσωπική Ιστοσελίδα