Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος

O Δρ. Παναγιωτης Αλεφραγκής διαθέτει πάνω από 19 χρόνια πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού με εξειδίκευση σε αλγορίθμους βελτιστοποίησης για την επίλυση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας σε πολλές περιοχές εφαρμογής.

Είναι συγγραφέας σε πάνω από 40 επιστημονικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ είχε ενεργή συμμετοχή σε πολλά εθνικά (ΓΓΕΤ AirLift, ΠΕΠ Methodica, ΠΕΠ HAVI) και διεθνή (Esprit DAYSY, Esprit PAROS, FP6 ScamStop, FP7 Alma) ερευνητικά έργα. Ήταν μέρος της ομάδας που κέρδισε τη 2η θέση στο 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Δημιουργίας Ωρολογίων Προγραμμάτων (2008) και την 1η θέση στο 1ο Διεθνή Διαγωνισμό Χρονοπρογραμματισμού Νοσηλευτικού Προσωπικού (2010). Είναι μέλος σε οργανωτικές επιτροπές και κριτής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά (ΙΕΕΕ, Elsevier, ACM, Wiley). Ήταν ιδρυτής και διαχειριστής της εταιρείας Lyseis Ltd AITS η οποία παρήγαγε εξειδικευμένο λογισμικό για τη βελτιστοποίηση πόρων για τη αεροπορική βιομηχανία με πελάτες της Lufthansa AG και την AIMS. Από το 2008 είναι Επίκουρος Καθηγητής στην Τεχνολογία Λογισμικού στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου και από το 2013 στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Είναι Διδάκτορας(2000) και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός(1995) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι μέλος της IEEE και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού λογισμικού,
 • Κατανεμημένα και παράλληλα συστήματα,
 • Βελτιστοποίηση πόρων,
 • Ακέραια και συνδυαστική βελτιστοποίηση,
 • Γλώσσες προγραμματισμού και μεταγλωττιστές,
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση εφαρμογών για κινητές και ενσωματωμένες συσκευές.

Μαθήματα που διδάσκει:

 • Τεχνικές Προγραμματισμού,
 • Μεταγλωττιστές,
 • Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός,
 • Κατανεμημένος Προγραμματισμός,
 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Ημέρα 1 ΧΧ: - ΧΧ:ΧΧ και Ημέρα 1 ΧΧ:00 - ΧΧ:ΧΧ

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26310-58493

 Fax: 26340-29667

 E-mail: alefrag (AT) teimes {DOT} gr

 Προσωπική Ιστοσελίδα