Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος

O Παρασκευάς Κίτσος είναι πτυχιούχος Φυσικός (1999) και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2004) από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το θέμα της διατριβής του ήταν: «Μελέτη και Υλοποίηση σε Υλικό Αλγορίθμων Κρυπτογραφίας και Συστημάτων Ασφαλούς Μετάδοσης Πληροφοριών για Ασύρματες Επικοινωνίες». Έχει συνεργαστεί με το εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων & Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων, του ΕΑΠ από το 2005 έως το 2014, και με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα από το 2012 έως σήμερα. Έχει διδάξει στο τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΙ Πάτρας, στο τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στο ΕΑΠ (ΠΛΗ-ΕΨΣ, ΠΛΗ 21 και ΣΔΥ 62). Έχει συμμετάσχει σε 9 ερευνητικά έργα (ευρωπαϊκά και εθνικά) και έχει λάβει υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Επίσης, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας διεθνών περιοδικών, Associate Editor στο περιοδικό “IEEE Systems Journal”, Editorial Board Member στο περιοδικό “Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design”, και Associate Editor στο περιοδικό “International Journal of Reconfigurable Computing”. Επίσης συμμετέχει σε πλήθος διεθνών συνεδρίων σαν μέλος των επιτροπών διοργάνωσης και προγράμματος. Επίσης έχει οργανώσει ή συν-οργανώσει έξι special issues σε έγκριτα περιοδικά και δέκα special sessions σε αντίστοιχα διεθνή συνέδρια σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του. Τέλος ήταν υπεύθυνος για την επιμέλεια δύο συλλογικών τόμων σε θέματα μελέτης αλγορίθμων ασφάλειας και υλοποιήσεις αυτών για το RFID και σε Wireless Sensor Networks, ενός συλλογικού τόμου σε θέματα ενσωματωμένων συστημάτων με εφαρμογές στις Τηλεπικοινωνίες καθώς επίσης των πρακτικών του συνεδρίου DSD 2011 και των πρακτικών του Θερινού Σχολείου, Athina Summer School, 2012. Μέχρι τώρα έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 80 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία και το ερευνητικό του έργο έχει λάβει περισσότερες από 700 ετεροαναφορές. Τέλος είναι senior member στην IEEE και σύμβουλος καθηγητής του φοιτητικού παρατήματος της IEEE στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων για Συστήματα Ασφαλείας,
  • Μέθοδοι Ανίχνευσης Ιόμορφου Υλικού (Hardware Trojan Detection Techniques),
  • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (FPGA και ASIC),
  • Υλικό Ενσωματωμένων Συστημάτων,
  • Κρυπτογραφία.

Μαθήματα που διδάσκει:

  • Ψηφιακή Σχεδίαση,
  • Αναλογικά-Ψηφιακά Συστήματα,
  • Ασφάλεια Υπολογιστών,
  • Ενσωματωμένα Συστήματα.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Τρίτη 9:00 - 12:00 και Πέμπτη 9:00 - 12:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26310-58491

 Fax: 26340-29667

 E-mail: pkitsos (AT) teimes {DOT} gr, pkitsos (AT) ieee {DOT} org

 Προσωπική Ιστοσελίδα