Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος

Ο Σωτήρης Π. Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Κω το 1971, έλαβε το πτυχίο του το 1994 από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας, και το διδακτορικό του στις Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού (Web Engineering ) από το ίδιο τμήμα το 2004.

Από το 1994 έως το 2006 εργάστηκε ως ερευνητής και τεχνικός υπεύθυνος στο εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων – Πανεπιστήμιο Πάτρας, όπου συμμετείχε σε 13 ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, στους τομείς των τεχνολογιών Παγκοσμίου Ιστού, στη μοντελοποίηση / διαχείριση υπερμεσικών εφαρμογών και στο σχεδιασμό 3Δ εφαρμογών. Σε αυτά τα έργα περιλαμβάνονται: ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ενοποιημένου πολιτιστικού πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Πολιτισμού, πολυάριθμοι Ιστότοποι και ενδοδίκτυα για ελληνικούς κυβερνητικούς οργανισμούς (με κυριότερο τον ΟΔΥΣΣΕΑ www.culture.gr), βραβευμένοι πολυμεσικοί τίτλοι (Η Ακρόπολις των Αθηνών, Η Ζωή της Μελίνας Μερκούρη), η ακριβής γεωμετρική 3Δ αναπαράσταση του Παρθενώνα κ.ά. Την ίδια περίοδο, υπήρξε τεχνικός υπεύθυνος στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών έργων ESPRIT (1996-1999): VHF - A Virtual Hypermedia Factory και του IST (2001-2004): MUVII - MultiUser Virtual Interactive Interface (3Δ εκπαιδευτικές εφαρμογές με απτική ανάδραση για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επιπλέον, κατά την περίοδο 2002-2003 εργάστηκε για την Daedalus Networks Ltd (νυν Citrix) ως τεχνικός υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας λογισμικού και συστημάτων.

Οι ερευνητικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν περισσότερα από 30 διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή συνέδρια με κριτές, οι οποίες έχουν περισσότερες από 150 ετεροαναφορές από τρίτους ερευνητές. Είναι professional member στους οργανισμούς ACM και IEEE, μέλος σε οργανωτικές επιτροπές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά (ACM, IEEE, κά). Από το 2004, έχει διδάξει πολλά μαθήματα σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο, ως διδάσκων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο ΤΕΙ Πάτρας, στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Web Engineering: Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό
 • Ποιότητα κώδικα εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης εφαρμογών Ιστού για κινητές συσκευές
 • Yπερμέσα και χωροταξικό υπερκείμενο
 • Web 2.0 τεχνολογίες και θέματα ανάπτυξης εφαρμογών
 • Τεχνολογίες σημασιολογικού Ιστού (semantic web)
 • Εικονικά 3Δ περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης

Μαθήματα που διδάσκει:

 • Διαδικασιακός Προγραμματισμός
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκοσμίου Ιστού
 • Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Πέμπτη 13:00-14:00 και Παρασκευή 13:00-14:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26310-58478

 Fax: 26340-29667

 E-mail: sxristod (AT) teimes {DOT} gr

 Προσωπική Ιστοσελίδα