Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ο Βασίλειος Ταμπακάς είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτωρ του ίδιου Τμήματος.

Η διδακτορική του διατριβή αναφέρεται στην περιοχή των Λειτουργικών και Κατανεμημένων Συστημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν ανάπτυξη αλγορίθμων σε θέματα ελέγχου κατανεμημένων συστημάτων, συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, επιχειρηματική νοημοσύνη και εξόρυξη γνώσης. Έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμός άρθρων σε γνωστά διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς με πάνω από 200 αναφορές από άλλους ερευνητές. Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή ως υπεύθυνος ομάδος υλοποίησης σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Τέλος έχει συγγράψει τρία διδακτικά βιβλία για την ανώτατη εκπαίδευση.

Έχει διατελέσει ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. Το 1995 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Πάτρας, ενώ σήμερα είναι καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η διδακτική του δραστηριότητα στην Γ’ βαθμια εκπαίδευση άρχισε από το 1986 και κατά κύριο λόγο αναφέρεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και στο ΤΕΙ Πατρών. Παράλληλα, από το 2000 είναι καθηγητής-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια της θεματικής ενότητας "ΠΛΗ11 – Τεχνολογία Λογισμικού".

Έχει αναλάβει πολλές φορές διάφορες θέσεις διοικητικής ευθύνης όπως, υπεύθυνος Τομέα Μαθημάτων και μέλος της Επιτροπής Ερευνών. Υπήρξε για 8 έτη προϊστάμενος Τμήματος, επίσης διετέλεσε Διευθυντής Σχολής ενώ για το διάστημα 2005-2008 εκλέχθηκε και υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας υπεύθυνος για τις Ακαδημαϊκές Υποθέσεις.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κατανεμημένα Συστήματα και Αλγόριθμοι,
  • Συστήματα Ανάκτησης Πληροφορίας (Information Retrieval),
  • Λειτουργικά Συστήματα,
  • Επιχειρηματική νοημοσύνη (business intelligence),
  • Εξόρυξη γνώσης (data mining),
  • Βάσεις Δεδομένων,
  • Πληροφοριακά Συστήματα.

Μαθήματα που διδάσκει:

  • Λειτουργικά Συστήματα,
  • Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Συστήματα,
  • Βάσεις Δεδομένων.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές:

Δευτέρα 11:00 – 13:00 και Τρίτη 15:00 – 17:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Τηλ.: 26310-58200

 Fax: 26340-29667

 E-mail: tampakas (AT) teiwest {DOT} gr

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα