Οι Σπουδές στο Τμήμα

Αντιστοιχίες με τα παλαιότερα προγράμματα σπουδών...

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου και περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελή εξάμηνα 15 εβδομάδων το καθένα. Το χειμερινό αρχίζει στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και λήγει μέσα Ιανουαρίου. Το εαρινό αρχίζει στα τέλη Φεβρουαρίου και λήγει στα τέλη Ιουνίου. Στο τέλος κάθε εξαμήνου παρεμβάλλεται εξεταστική περίοδος.

Μαθήματα δεν πραγματοποιούνται τις εξής μέρες: Εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, 12 Δεκεμβρίου, Εορτή του πολιούχου της Πόλης της Ναυπάκτου Αγ. Δημητρίου. Τις διακοπές των Χριστουγέννων από 24 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, τα Θεοφάνεια, Εθνική γιορτή 25η Μαρτίου, Καθαρή Δευτέρα, τις διακοπές του Πάσχα από την Μ. Τετάρτη έως Τετάρτη του Πάσχα, 1η Μαΐου, τις διακοπές του καλοκαιριού από 6 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων, καθώς και οι ημερομηνίες των εξετάσεων, καθορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και ανακοινώνονται κάθε Ιούνιο.

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 1753/Β/17.05.2018) έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς /περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας.

Το Π.Μ.Σ. εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων (e-skills), όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική και αποσκοπεί να δημιουργήσει επαγγελματίες και στελέχη υψηλού επιπέδου για τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας, καλλιεργώντας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες αφορούν σε:

 • Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης
 • Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς
 • Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους
 • Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα
 • Διεπαφές Χρήστη και Κινητές Τεχνολογίες
 • Προηγμένες Τεχνικές Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων
 • Προηγμένες Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης
 • Συστήματα Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών
 • Σχεδιασμός και Διάθεση Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
 • Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες STEM
 • Επιχειρησιακή Ανάλυση
 • NoSQL βάσεις δεδομένων
 • Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα

Επιπλέον, αποσκοπεί να καλλιεργήσει και την οριζόντια δεξιότητα της Επιχειρηματικότητας μέσω της Τεχνολογίας.

Το παρόν Π.Μ.Σ. αποτελεί μετεξέλιξη του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών – Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services», το οποίο ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση 42029/Ε5 (ΦΕΚ 1284/τ.Β’/ 11.04.2012) και λειτούργησε με επιτυχία στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής τ.ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013 – 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://smart-ict.cied.teiwest.gr/

Το Παλιό μας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (ΤΜΗΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών - Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services». Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το ΦΕΚ 1284/τ Β/11.4.2012.

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την οργάνωση ενός εξειδικευμένου ΠΜΣ στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:

 • Τεχνολογιών Internet Επόμενης γενιάς
 • Ευρυζωνικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
 • Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών
 • Τεχνολογιών Υλικού και Λογισμικού για τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα.

Σκοπός του είναι η δημιουργία έμψυχου δυναμικού στη χώρα στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο και ιδιαίτερα σημαντικό για τη σύγχρονη κοινωνία δια-επιστημονικό χώρο της επιστήμης και τεχνολογίας ΤΠΕ, και πιο συγκεκριμένα:

 • η μετεκπαίδευση του φοιτητή ή/και η ειδίκευσή του σ’ έναν από τους θεματικούς τομείς των Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MΔE), με τελικό στόχο τη δημιουργία προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης (σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς).
 • η εκπαίδευση επιστημόνων – ερευνητών, με δυνατότητες απασχόλησης στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας ΤΠΕ, αλλά και στη διδασκαλία και έρευνα στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.tesyd.teimes.gr/msc/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ